průmyslové a další širší využití DRONů

DRONy se dají využít i v průmyslu. Uvádíme zde několik dalších možnosti jak využít potenciál bezpilotních strojů k minimalizaci rizika a nákladů. Jedna z možností je inspekce zařízení, která jsou velmi těško dostupná a jejich inspekce by vyžadovala velké náklady na provedení.


Několik dalších možností využití:

Letecké videa
pro vodohospodáře

Kontrola stavu vodních koryt, přehrad apod..

Letecké videa
revize komínů, jeřábů a budov

V každém případě by mělo platit bezpečnost především. S dronem nehrozí nebezpečí úrazu vlivem pádu člověka, který provádí revizi a visí na laně několik desítek metrů nad zemským povrchem. Časově méně náročnější práce, jelikož se dron může pohybovat kdykoliv ve všech směrech, což v důsledku šetří čas všech.

Letecké videa
pro katastrální úřady

Video záběry pro mapování pozemků.

Letecké videa
pro fotografická studia

Televizní společnosti a filmová studia. Rychlé pořízení záběrů z ptačí perspektivy dodávající akční nádech a naprostý přehled o celé události.

Letecké videa
pro Policii

Monitoring akcí, demonstrací, hraničních přechodů a různých jiných nebezpečných míst. Pomoc s vyhledáváním ztracených osob. Pořízení videa z míst havárií.

Letecké videa
pro Hasiče

Zajištění on-line přenosu obrazu z kamery, tím pádem okamžité a akční nasazení/přesunutí nutných prostředků na daná místa. Za pomocí infrakamery monitoring místa požárů.

Letecké videa
pro pojišťovny

Video dokumentace pojistných událostí např. (povodně a jiné).

Letecké videa
pro Ochránce přírody

Mapování lesních porostů, škod vlivem povětrnostních vlivů. Monitoring záplavových oblastí.

Vytváříme letecké videa pro správu silnic a železnic

Máte zájem o letecké fotografie a videa? Kontaktujte nás.