panoramatické letecké videa a fotografie

Vytvoření panoramatických záběrů v dané lokalitě dle požadavku zadavatele. Panoramatické záběry mají široké využití v reklamě a marketingu.

Ukázky panoramatických leteckých videií a fotografií:


Seznam videií realizovaných panoramat.

Všechny naše videa můžete najít na našem youtube kanálu

- Vytváříme panoramatické letecké videa a fotografie

Máte zájem o letecké fotografie a videa? Kontaktujte nás.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním a uchováváním vámi poskytnutých osobních údajů společnosti KLAPETECH Image s.r.o. Údaje nebudou zpřístupněny ani poskytnuty jiným subjektům. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.